Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στο TodayPost.gr οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους καθώς η χρήση του  παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Διατηρούμε δε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για οποιαδήποτε αιτία. Οι όποιες τυχόν αλλαγές είναι δεσμευτικές από την στιγμή της τροποποίησης και ανακοίνωσης αυτών και εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα θεωρείται ότι τις έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Οι όροι χρήσης καλύπτουν επιπλέον κάθε καινοτομία που ενδέχεται μελλοντικά να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα εκτός και αν – κατ’ εξαίρεση – ανακοινωθούν ρητά διαφορετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά
διαστήματα και να ενημερώνεται για τις όποιες τροποποιήσεις. Οι όροι χρήσης θα είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη διεύθυνση.

1) Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή ακόμα και να αποσύρουμε από το διαδίκτυο μέρος της ιστοσελίδας ή ακόμα και την ίδια την ιστοσελίδα, προσωρινά ή μόνιμα με ή χωρίς προειδοποίηση, με απλή ανακοίνωση σε αυτόν τον ιστότοπο.
Ουδεμία νομική ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που υπάρξει ακόμα και δραστική τροποποίηση ή απόσυρση της σελίδας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε/απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε χρήστες/επισκέπτες εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι θεμιτό και εν γένει ωφέλιμο για το σύνολο του εγχειρήματός μας. Επίσης, ουδεμία νομική ευθύνη προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.
2) Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια τους.

3) Το σύνολο των αναρτήσεων/δημοσιεύσεων και λοιπού περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά σε καμία περίπτωση περιοριστικά) φωτογραφικού υλικού, βίντεο, σκίτσων, κειμένων κλπ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της TodayPost.gr και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει ανικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή
να διανεμηθεί με οποιοινδήποτε τρόπο.

4) Η ιστοσελίδα TodayPost.gr δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενό της να είναι ακριβές, αξιόπιστο,επίκαιρο, διαθέσιμο και σαφές, όμως δεν δύναται να παρέχει εγγύηση ως προς αυτό. Δεν φέρει συνεπώς ουδεμία νομική ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους (θετική ή αποθετική που μπορεί ενδεικτικά – αλλά όχι εξαντλητικά – να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5) Η ιστοσελίδα TodayPost.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν από σφάλμα υπάρξει κάποια παραβίαση σε βάρος δικαιωμάτων τρίτων επικοινωνήστε μαζί μας στο todaypost2019@gmail.com

Η ιστοσελίδα θα αποσύρει άμεσα το υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου εφόσον ζητηθεί από τον/την δικαιούχο.

6) Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εννοηθεί ότι η ιστοσελίδα TodayPost.gr πρoτρέπει, συμβουλεύει, παροτρύνει ή δίνει οδηγίες εμμέσως ή ευθέως για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για πράξεις/παραλείψεις των χρηστών/επισκεπτών οι οποίοι και  ενεργούν απόλυτα αυτοβούλως αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της ιστοσελίδας.

7) Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν εγγυάται την έλλειψη τυχόν λαθών, την ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Προσπάθειες καταβάλλονται ώστε οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να είναι ασφαλείς και να μην περιέχουν ιούς ή άλλου είδους κακόβουλα λογισμικά όμως σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδεχομένως μπορεί να προκληθούν από συνδέσμους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

8) Ο ιστότοπος TodayPost.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την  επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που παρέχουν σε αυτούς.

9) Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν φέρει έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του παρόνοντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

10) Οι xρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας TodayPost.gr  οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας TodayPost.gr, συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή/και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη, κάθε είδους, στην ιστοσελίδα TodayPost.gr ή σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας TodayPost.gr αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e – mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

11) Προστασία Προσωπικών δεδομένων: Η ιστοσελίδα TodayPost.gr συλλέγει προσωπικά δεδομενα που οι χρήστες παρέχουν εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη ή κωδικούς ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο που συναρτάται με την χρήση της ιστοσελίδας. Η TodayPost.gr χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομενα για να επικοινωνεί μαζί με τους χρήστες/επισκέπτες καθώς και προκειμένου, σε κάποιες περιπτώσεις, να τους παράσχει πληροφόρηση, υπηρεσίες ή ενημέρωση σύμφωνα με τις ρητά επεκφρασμένες επιθυμίες των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Τα ως άνω στοιχεία φυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων σε αυτά.
Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, με απλή δήλωση απευθυνόμενη στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου todaypost2019@gmail.com να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

Δικαίωμα πρόσβασης 

Να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μια διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτή την περίπτωση, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης
Να ζητήσει από τον υπέυθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.

Δικαίωμα στη λήθη
Να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να προβεί στη διαγραφή των δεδομένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για την κατοχή αυτών. Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος το αργότερο (15) ημερών. Στο πλαίσιο αυτής θα ανωνυμοποιούνται όλες οι δημοσιεύσεις του διαγραφόμενου χρήστη στις συζητήσεις ή στα διάφορα fora του ιστοτόπου.

Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας
Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό χρήσης τους.

γ)ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

11) Η ιστοσελίδα TodayPost.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για τους σταστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Ωστόσο, αν o χρήστης/επισκέπτης επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να του παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας.

12)Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες, αρμόδια καθ’ύλην και κατά τόπο καθίστανται τα Δικαστηρία των Αθηνών.